Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

JAVA E NDËRMJETËSIMIT 2022

Po shёnohet Java e Ndёrmjetёsimit 2022 nё Kosovё

Nga data 19 deri mё 26 shtator, bashkё do tё takohemi nё sheshet kryesore tё qyteteve tё Kosovёs. Presim tё ju shohim dhe bashkёbisedojmё nё Prishtinё, Ferizaj, Mitrovicё, Gjilan, Gjakovё, Prizren dhe Pejё.

Pёrgjatё javёs sё ndёrmjetёsimit, do tё mund tё njiheni nga afёr me procedurёn e ndёrmjetёsimit, rёndёsinё, pёrparёsitё e zgjidhes sё kontesteve apo mosmarrёveshjeve pёrmes kёsaj procedure, si dhe pёrfitimet qё sjell ndёrmjetёsimi.

Tako ndёrmjetёsuesit/et!


Çka do tё kuptoni nga takimet informuese tё javёs sё ndёrmjetёsimit?