Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Multimedia

21.10.2022

JAVA E NDЁRMJETЁSIMIT, YLL ZEKAJ - NDЁRMJETЁSUES

02.10.2022

EDHE BIZNESET TЁ INTERESUARA NЁ NDЁRMJETЁSIM

26.09.2022

DITA E NDЁRMJETЁSIMIT NЁ KOSOVЁ

26.09.2022

KOSOVA SHЁNON JAVЁN E NDЁRMJETЁSIMIT 19 - 26 SHTATOR 2022

26.09.2022

POSREDOVANJE NA KOSOVU

23.09.2022

ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISMS: MEDIATION

22.09.2022

JAVA E NDЁRMJETЁSIMIT: AKTIVITET PЁR INFORMIMIN E QYTETARЁVE NЁ GJAKOVЁ

22.09.2022

EDHE NЁ PRIZREN U SHЁNUA ‘’JAVA E NDЁRMJETЁSIMIT’’

21.09.2022

MOS SHMANG, ZGJIDH KONFLIKTIN!

20.09.2022

PLEQNIMI I DREJTESISE

20.09.2022

NDЁRMJETЁSIMI NЁ KOSOVЁ: VULLNET, BARAZI, PAANSHMЁRI, PAVARЁSI, PRIVATЁSI DHE KONFIDENCIALITET

19.09.2022

NDЁRMJETЁSIMI, ALTERNATIVЁ PЁR ZGJIDHJEN E KONTESTEVE

19.10.2022

JAVA E NDЁRMJETЁSIMIT