Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Aktivitete

Aktivitete

𝐎𝐝𝐚 𝐞 𝐍𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐮𝐞𝐬𝐯𝐞 𝐭ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë𝐬 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐩𝐮𝐧𝐨𝐧 𝐦𝐞 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐧 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐤 ‘‘𝐊𝐚𝐝𝐫𝐢 𝐙𝐞𝐤𝐚’’ 𝐧ë 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧

Gjilan, 22 shkurt 2024 – Kryetarja e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës (ONDK),  Ganimete Xhelili dhe Rektori i Universitetit Publik “Kadri Zeka” në Gjilan, Prof.

Lexo më shumë »