Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Ndërmjetësimi Komercial si Zgjidhje Alternative e Kontesteve të Bizneseve

Prishtinë, 28 shkurt 2024 – Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës dhe Kosova Women for Women, me mbështetje nga Programi i USAID-it për Drejtësi Komerciale, organizuan një tryezë të rrumbullakët për gratë ndërmarrëse me temën Ndërmjetësimi Komercial si Zgjidhje Alternative e Kontesteve të Bizneseve. Tryeza shërbeu si forum për shkëmbimin e informatave lidhur me rëndësinë e zgjidhjes së kontesteve të bizneseve përmes procesit të ndërmjetësimit.

Pjesmarrës/e ishin Iliriana Jaka Gashi-Drejtore Ekzekutive e Kosova Women for Women, Ganimete Xhelili- Kryetare e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës, Qemajl Marmmullakaj – Zëvendës Drejtor Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale, gratë ndërmarrëse dhe ndërmjetësuese, ku përvec informimit rreth procesit të ndërmjetësimit e diskutimeve, u simulua dhe një rast komercial.