Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Njoftimet

Njoftime

𝐏𝐨 𝐬𝐡ë𝐧𝐨𝐡𝐞𝐭 “𝐉𝐚𝐯𝐚 𝐞 𝐍𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭” 𝐧ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë.

𝐍𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟓 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞 𝟐𝟗 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫, 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë 𝐝𝐨 𝐭ë 𝐭𝐚𝐤𝐨𝐡𝐞𝐦𝐢 𝐧ë 𝐬𝐡𝐞𝐬𝐡𝐞𝐭 𝐤𝐫𝐲𝗲𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐭ë 𝐪𝐲𝐭𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐭ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë𝐬. Përgjat javës së ndërmjetësimit, do të mund

Lexo më shumë »