Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Aktet e Odës

Këtu mund tё gjeni aktet e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës

Statuti MD-Nr 06/2020 i Odës së Ndërmjetësuesve të Republikës së Kosovës

Rregullore MD-Nr 05/2020 për Punën e Kuvendit të Odës së Ndërmjetësuesve të Republikës së Kosovës