Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Tryezë Ndërinstitucionale

Prishtinë, 07 maj 2024 – Mbështetur nga USAID-Programi Drejtësia Komerciale u mbajtë Tryezë Ndërinstitucionale ku u diskutua për rezultatet në ndërmjetësim, mundësitë për tejkalimin e pengesave në zhvillimin e procedurës së ndërmjetësimit dhe sfidat.

Të pranishëm në tryezë ishin: përfaqësues nga Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës, përfaqësues nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, referentët e zyreve të ndërmjetësimit nëpër gjykata, përfaqësues nga Ministria e Drejtësisë dhe Programi.