Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

Falenderim

Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës falenderon të gjithë ndërmjetësuesit/et për vullnetin e mirë në promovim të procedures së ndërmjetësimit përgjatë Javës së Ndërmjetësimit 2022, dhe gjithmonë për përkushtimin dhe profesionalizmin e treguar.

Falenderon Ministrinë e Drejtësisë për përkrahje.

Falenderon USAID – Programi Drejtësia Komerciale për mbështetje dhe bashkëpunim përgjatë kësaj jave dhe në të gjitha drejtimet tjera për promovim e fuqizim të procesit.

Falenderon Zyrën për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit (INL) dhe Shërbimin Amerikan të Ndërmjetësimit dhe Pajtimit (FMCS) për përkrahje.

Me urime për bashkëpunime, rezultate e vite të suksesshme për aq sa vet rëndësia e Ndërmjetësimit! Inkurajojmë qytetarët të besojnë dhe zgjedhin Ndërmjetësimin!