Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

PROMOVIMI DHE FUQIZIMI I NDЁRMJETЁSIMIT SI ZGJIDHJE ALTERNATIVE, U DISKUTUAN NЁ TAKIMIN E KRYETARES SЁ GJYKATЁS THEMELORE NЁ PRIZREN ME ONDK

Prizren, 13 qershor 2022 – Oda e Ndёrmjetёsuesёve e pёrfaqёsuar nga Kryetarja e ONDK-sё Xhelili, e shoqёruar dhe nga zyrtarёt ndёrmjetёsues nga rajoni i Prizrenit, kanё vizituar Gjykatёn Themelore nё Prizren dhe Kryetaren Shpresa Emra.

Kryetarja e ONDK-sё, kёrkoi qё rastet e pёrshtatshme dhe kur plotёsohet kushtet ligjore, tё referohen lёndet nё procedurёn e ndёrmjetёsimit. Kryetarja e GTHP Emra, nё anёn tjetёr, potencoi rёndёsinё qё kanё profesionet e lira pёr systemin e drejtёsisё nё vend, duke nёnvizuar se zhvillimi i ndёrmjetёsimit ёshtё i rёndёsishёm edhe pёr Gjykatёn Themelore tё Prizrenit, me qёllim tё zgjidhjes sё kontesteve, rritjes sё efikasitetit dhe krijimin e qasjes sё lehtё dhe tё drejtё pёr tё gjithё nё drejtёsi.

ONKD, gjithashtu u njoftua pёr ri-organizimin dhe ri-funksionalizimin e njё objekti pёrcjellёs tё GJTHP, nё kuadёr tё sё cilёs do tё krijohen hapёsira tё reja tё punёs dhe si pjesё e sё cilёs do tё krijohet njё hapёsirё e veçantё pёr zyrёn e ndёrmjetёsimit tё gjykatёs nё Prizren.