Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

𝐏𝐨 𝐬𝐡ë𝐧𝐨𝐡𝐞𝐭 “𝐉𝐚𝐯𝐚 𝐞 𝐍𝐝ë𝐫𝐦𝐣𝐞𝐭ë𝐬𝐢𝐦𝐢𝐭” 𝐧ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë.

𝐍𝐠𝐚 𝐝𝐚𝐭𝐚 𝟐𝟓 𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐦𝐞 𝟐𝟗 𝐒𝐡𝐭𝐚𝐭𝐨𝐫, 𝐛𝐚𝐬𝐡𝐤ë 𝐝𝐨 𝐭ë 𝐭𝐚𝐤𝐨𝐡𝐞𝐦𝐢 𝐧ë 𝐬𝐡𝐞𝐬𝐡𝐞𝐭 𝐤𝐫𝐲𝗲𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐭ë 𝐪𝐲𝐭𝐞𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐭ë 𝐊𝐨𝐬𝐨𝐯ë𝐬.

Përgjat javës së ndërmjetësimit, do të mund të njiheni nga afër me procesin e ndërmjetësimit, rëndësinë, përparësitë e zgjidhjes së rasteve me ndërmjetësim dhe përfitimet që një individ apo biznes ka nga ndërmjetësimi.

𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐦 𝐭ë 𝐣𝐮 𝐭𝐚𝐤𝐨𝐣𝐦ë 𝐧ë 𝐏𝐫𝐢𝐬𝐡𝐭𝐢𝐧ë, 𝐅𝐞𝐫𝐢𝐳𝐚𝐣, 𝐌𝐢𝐭𝐫𝐨𝐯𝐢𝐜ë, 𝐆𝐣𝐢𝐥𝐚𝐧, 𝐆𝐣𝐚𝐤𝐨𝐯ë, 𝐏𝐫𝐢𝐳𝐫𝐞𝐧 𝐝𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐣ë