Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

ZGJIDHET UDHËHEQËSIA E RE E ODËS SË NDËRMJETËSUESËVE TË KOSOVËS

Prishtinë, 18 dhjetor 2021 – Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës (‘‘ONDK’’) në bashkëpunim dhe mbështetjen e Ministrisës së Drejtësisë dhe Programi i USAID-it Drejtësia Komerciale mbajti Kuvendin e rregullt zgjedhor, në të cilën u zgjodhën organet e reja të Odës (Bordi dhe Kryetarja). Kryetare e Odës së Ndërmjetësuesve të Kosovës u zgjodh ndërmjetësuesja Ganimete Xhelili. Ndërsa për Bordin të përfaqësuar nga anëtar/e ndërmjetësues/e të 7 rajoneve të Kosovës u zgjodhën:

Nexhip Sheholli – Prishtinë

Mentor Boja– Mitrovicë

Haxhi Iberdemaj – Pejë

Baki Morina – Prizren

Shaban Rexha – Ferizaj

Ruzhdi Gagica – Gjilan

Shtjefen Kajtazi – Gjakovë

Gjatë këtij Kuvendi u miratua edhe shuma e tarifës së anëtarësisë, në vlerë 50 euro, si dhe logo e ONDK-së.