Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

VIZITA TЁ TJERA DHE TAKIME TЁ ONDK ME NЁNKRYETARIN E GJTHM DHE KRYEPROKURORIN E PTHM

Mitrovicё, 27 qershor 2022 – Aktivitetet tё ndryshme drejt thellimit tё bashkёpunimeve nё tё mirё dhe fuqizim tё procedurёs sё ndёrmjetёsimit nё Kosovё vazhdojnë. Kryetarja e ONDK-së Xhelili dhe pёrfqaёsuesi i ONDK-sё nga rajoni i Mitrovicёs u takuan me Kryeprokurorin e Prokurorisë Themelore në Mitrovicë, Ismet Ujkani dhe Nënkryetarin e Gjykatës Themelore nё Mitrovicё, Bekim Veliqi. Në këto takime u bisedua për mbarëvajtjen e procedurёs, vazhdimin e bashkëpunimit dhe mundësitë e rritjes së rasteve tё referuara nё ndёrmjetёsim. Tё pranishёm nё kёto bashkёbisedime ishin edhe zyrtarët e zyreve tё ndёrmjetёsimit nё GJTHM dhe PTHM.