Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

VAZHDON TRAJNIMI I TRAJNUESVE PËR NDËRMJETËSIM

17 korrik – Nga data 14 korrik e deri më 17 korrik, Akademia e Drejtësisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe Shërbimin Federal të Ndërmjetësimit dhe Pajtimit (‘’FMCS’’) të SHBA-së, të mbështetur dhe të financuar nga Zyra për Çështje Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe të Zbatimit të Ligjit (‘’INL’’) pranë Ambasadës së SHBA-së, ka zhvilluar sesionin e dytë të Trajnimit të Trajnuesve për Ndërmjetësim. Sesioni i II-të i trajnimit ishte i fokusuar në çështjet Pronësore, Familjare dhe Komerciale, me ç’rast i gjithë trajnimi ishte i kombinuar me raste praktike, dhe me role simuluese nga të gjithë pjesëmarrësit/et.