Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

TAKIME INFORMUESE NЁ PRISHTINË

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët, sepse:

  • ndërmjetësimi u siguron qytetarëve, një alternativë të re për zgjidhjen e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve të tyre, pa iu drejtuar procesit gjyqësor, me kosto shumë më të ulët dhe për një kohë shumë më të shkurtër, transparente, ku janë vetë palët që vendosin në marrjen e vendimit, zgjidhjen e çështjes dhe përmirësimin e raporteve;
  • përveç pranisë fizike, ju mund të zhvilloni seancat e ndërmjetësimit në mënyrë virtuale (online) përmes platformave që ju përshtaten palëve dhe ndërmjetësuesit;
  • një ndër platformat më të përdoruara është Jitsi Meet. Kjo platformë është një mënyrë alternative e cila ju mundëson t’i shmangni seancat gjyqësore dhe të zgjidhni rastin tuaj përmes ndërmjetësimit online.