Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

𝐓𝐚𝐤𝐢𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐮𝐞𝐬 𝐧ë 𝐆𝐣𝐚𝐤𝐨𝐯ë

Ndërmjetësuesit informojnë qytetarët ℹ️

Sepse Ndërmjetësimi:

✅Ndikon në ruajtjen e raporteve në mes palëve

✅ Eshtë efektiv, ku 90% e rasteve që shkojnë në ndërmjetësim rezultojnë të zgjidhura

✅ Ka kosto të e ulët

✅ Eshtë procedurë alternative që kursen kohën

✅Marrëveshja e ndërmjetësimit ka titull ekzekutiv, dmth që efekti i saj juridik është po ai i njëjti sikur i një aktgjykim i cili merret me procedurë gjyqësore-është i ekzekutueshëm dhe i zbatueshëm.