Oda e Ndërmjetësuesve të Kosovës

 • Da li su vam potrebne usluge posrednika?

  Upoznajte usluge posrednika naše Komore

  Medijator je treća, nepristrasna strana, licencirana od strane Ministarstva pravde, izabrana da posreduje između strana u rešavanju sporova ili predmeta koji su u skladu sa principima medijacije.

  U postupku medijacije mogu posredovati više medijatora

 • Pogledajte

  Akte Komore

  Posrednička komora Republike Kosovo je nezavisno neprofitno pravno lice, postupajući u skladu sa Zakonom br. 06/L-009 o posredovanju i drugim aktima koje je donela Generalna skupština Komore i odobrilo Ministarstvo pravde.

  Saznajte više o postupcima i funkcionisanju Posredničke komore.

 • Rešenje za vas

  Brže, lakše, bolje, jeftinije

  Postupak medijacije i medijatori omogućavaju rešavanje različitih sporova i predmeta u službi građana i pristup pravdi.

  Posrednička komora je glavno telo koje ima za cilj da predstavlja medijatore Republike Kosovo i teži uspešnijoj i snažnijoj proceduri medijacije u zemlji.

  Napravite najbolji izbor, izaberite posredovanje!

  MISIJA

  Zastupanje, koordinacija i razvoj usluga posredovanja u Republici Kosovo, koje pružaju licencirani medijatori sa javnim ovlašćenjima u skladu sa Zakonom br. 06/L-009 o posredovanju i podzakonskim aktima koji proizilaze iz ovog zakona.

  Posrednička komora Kosova takođe ima za cilj da razvije i vodi profesiju medijatora ka njenoj afirmaciji kao pouzdane profesije koja pruža veoma neophodne i vredne javne usluge svim građanima Kosova.

  VIZIJA

  Posredovanje kao pouzdan pravni mehanizam alternativnog rešavanja sporova i visokokvalitetne i profesionalne usluge medijacije na Kosovu razvile su se kroz aktivnosti koje imaju za cilj promovisanje ovog mehanizma i zaštitu, razvoj i unapređenje medijatora u zemlji.

  Saznajte više o posredovanju na Kosovu

  3-scaled-152107_1080x675

  Zakonodavstvo

  male-lawyer-or-counselor-working-in-courtroom-have-meeting-with-client-are-consultation-with-e1622361295697.jpg

  Medijatori

  142352_INDEX-shutterstock_400790665

  Publikacije

  0
  Upućenih sporova ili predmeta
  0
  Rešeni sporovi ili predmeti
  0
  rerešeni sporovi ili predmeti
  0
  Članovi Komore
  Kako kontaktirati posrednike i zatražiti njihove usluge

  Možete se lako povezati sa posrednikom

  • Izaberite posrednika

   Posrednike možete pronaći u našoj bazi podataka koja se nalazi u odeljku medijatora na ovoj veb-stranici i kontaktirati ih putem e-pošte ili telefona.

  • Upoznaj se sa njima

   Tokom sastanka moći ćete da predstavite svoj problem i zatražite rešenje.

  • Uspeh

   Složićete se sa medijatorom(ima), i ako se spor ili slučaj koji imate može rešiti posredovanjem, imate veoma velike šanse za uspeh u njegovom rešavanju.

  Povežite se sa komorom

  Ako ste medijator zainteresovan da postanete deo Komore ili stranka koja želi da kontaktira Komore, onda popunite ovaj formular i neko će vas kontaktirati.